Školení vedení společnosti

09.12.2013 00:00

Pokračujeme ve školeních pro zvyšování kvality. Tentokrát se jednalo o proškolení pracovníků, kteří sledují kvalitu projektu. Tímto způsobem jsme schopni odhalit nesrovnalosti dříve, než je dílo předáno zákazníkovi. Ruku v ruce se zvýšením kvality snižujeme následný čas, který je potřebný na oživení zakázky.

Zpět