Outsourcing

 

Na přání zákazníka jsme schopni nabízet naše služby i v rámci externí spolupráce.

Formou outsourcingu jsme schopni zajistit

 • přípravu software pro PLC (průmyslové stroje, linky, jednoúčelové stroje)
 • tvorbu vizualizace - SCADA, HMI
 • uvedení do provozu přímo na místě
 • servis a případné úpravy softwarové části zařízení
 • optimalizace výrobních procesů, sběr dat
 • zaškolení obsluhy


Nespornými výhodami outsourcingu jsou především

 • obrovská flexibilita
 • pokrytí náhlých potřeb lidských zdrojů
 • realizace projektu pod hlavičkou Vaší firmy

Outsourcing

 

Depending on our custommer's needs we can offer our services under external collaboration

In term of outsourcing we can:

 • develop software for PLC
 • visualization preparation - SCADA, HMI
 • commissioning on site
 • service
 • operators' training

 

 


Your benefits when outsourcing:

 • hign flexibility
 • cover unexpected human resources needs
 • project realization under your company name